ICA förbereder ny organisation

Solna 1 december 2004 -- Konkurrensen i Norden kommer att intensifieras än mer under de kommande åren. ICA förbereder en ny organisation för att bibehålla eller nå en marknadsledande position i alla länder där bolaget är verksamt.

Organisationen som stödjer butikerna ska anpassas till ett enklare och mer effektivt arbetssätt. Kostnadsmässigt handlar det om effektiviseringar på cirka 1 miljard årligen. I en inledande analysfas har en övertalighet på 500 tjänster identifierats inom koncernen. 400 av tjänsterna försvinner under 2005, 100 under 2006. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts. I Norge har processen redan startat under 2004. - Det är alltid tungt att fatta beslut som leder till att medarbetare tvingas lämna företaget, men besluten är nödvändiga för vår konkurrenskraft på lång sikt. Vi kommer att samordna mer på nordisk nivå för att bli effektivare och pressa kostnader. Närmast butikerna ska vi ha effektiva landsbolag inriktade på butiksdrift, försäljning och etablering, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef i ICA AB. Den hårdare konkurrensen i Sverige, Norge och Baltikum kommer till stor del inom lågprissegmentet. ICA:s priser för 2005 får bli en överraskning för konkurrenterna, men Kenneth Bengtsson kan avslöja så här mycket: - Såväl ICA- som RIMI-butikerna kommer att ha konkurrenskraftiga priser jämfört med lågprisbutikerna på vardagsvarorna, men ändå kunna erbjuda hög kvalitet på exempelvis färskvaror. För ytterligare information: Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, ICA AB, tel 08-585 50 258 Janne Pettersson, presschef ICA AB, tel 070-253 66 60

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar