ICA och Kesko Food avser att bilda gemensamt dagligvaruföretag i Baltikum

ICA och Kesko Food avser att bilda gemensamt dagligvaruföretag i Baltikum Svenska ICA AB och finska Kesko Food Ltd har undertecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) om att etablera ett joint venture genom en sammanslagning av de båda företagens verksamheter på dagligvarumarknaderna i Estland, Lettland och Litauen. ICA och Kesko Food avses äga 50 procent vardera i det nya företaget. Målet med ICAs och Kesko Foods joint venture är stark tillväxt och lönsamhet. Parterna eftersträvar en ledande position på den baltiska dagligvarumarknaden och har målet att nå 25 procents marknadsandel inom tre år. ICAs och Kesko Foods samlade nettoomsättning på de baltiska dagligvarumarknaderna uppgår idag till cirka 550 miljoner euro och företagens marknadsandel är cirka 15 procent. Den samlade baltiska dagligvarumarknaden är värd cirka 4,7 miljarder euro 2003 och har en årlig tillväxt på mellan fem och sex procent. - Genom detta joint venture kommer vi att kunna driva verksamheten mer effektivt. Vårt mål är att expandera butiksnätet i alla de baltiska länderna, vilket ger kunderna ett bredare sortiment och lägre priser, säger Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef för ICA AB. - Detta planerade joint venture stödjer ICAs och Kesko Foods strategier att nå en stark tillväxt i de baltiska länderna, säger Kalervo Haapaniemi, vd för Kesko Food Ltd. Den starkaste marknadspositionen för ICA i de baltiska länderna är i dag Lettland där företaget har 17 procents marknadsandel. Kesko Food, å sin sida, har en stark ställning i Estland med 23 procents marknadsandel. ICA och Kesko Food har tillsammans omkring 140 livsmedelsbutiker inom koncepten hypermarket, supermarket och discount i Estland, Lettland och Litauen samt ett antal distributionscentraler. Det gemensamma företaget skulle skapa synergier inom främst inköp, logistik och utveckling av butiksnätet. Efter slutförd due diligence-process är avsikten att underteckna slutliga avtal och erhållna nödvändiga myndighetstillstånd för att kunna starta den gemensamma verksamheten sommaren 2004. ICA Baltic driver 76 butiker i de baltiska länderna. I Estland har ICA fem RIMI Supermarkets. I Lettland finns 33 RIMI Supermarkets samt fyra RIMI Hypermarkets. I Litauen har ICA 32 supermarkets och två stormarknader, de flesta under RIMI-varumärket. Dessutom har ICA Baltic distributionscentraler i Riga och Vilnius. ICA Baltic har cirka 5 100 anställda. Kesko Food har sex Citymarkets i Estland och äger Estlands största lågpriskjedja, Säästumarket, med 45 butiker. Dessutom har Kesko Food en SuperNetto cash-and-carry-butik och en distributionscentral i Tallinn. I Lettland driver Kesko Food sin verksamhet under koncepten Citymarket och SuperNetto, med fem Citymarkets och 11 SuperNetto lågprisbutiker. Kekso Food har cirka 2 400 anställda i Baltikum. Om avsikterna som beskrivs i det undertecknade letter of intent förverkligas, avser ICA och Kesko Food att utse Antonio Soares till vd i det gemensamma bolaget och Seppo Hämäläinen till vice vd. För närvarande är Antonio Soares vd för ICA Baltic AB. Seppo Hämäläinen är Vice President i Kesko Food, Baltic Operations. För ytterligare information: ICAs presstjänst, tel. 070-253 66 60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) har 40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. Tillsammans med Statoil äger och driver ICA AB dessutom 1 300 Statoil-stationer i Skandinavien. ICA AB ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se Om Kesko Food Ltd Kesko Food Ltd är en division av Kesko Group, en ledande leverantör av tjänster inom den finska handelssektorn som breddar sin verksamhet i Norden och Baltikum. Kesko Livs utvecklar affärsmodeller för mathandeln och verkar som parti- och detaljhandlare i Finland och Baltikum. Mathandel är Keskos största division och representerar mer än hälften av Kesko Groups nettoomsättning. Hemsida www.kesko.fi ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT20520/wkr0006.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar