Verksamhetsrapport för ICA Ahold AB-koncernen år 2002

Verksamhetsrapport för ICA Ahold AB-koncernen år 2002 ICA Ahold rapporterar starkaste resultatet någonsin. Rörelseresultatet före räntor och skatt (EBIT)* ökade med 26 procent till MSEK 2 410 (1 907). Fortsatt stark finansiell ställning. Den totala butiksomsättningen ökade mer än marknaden. Finansiell information i sammandrag 2002 2001 Nettoomsättning, MSEK 70 907 65 011 Resultat efter skatt*, MSEK 1 710 1 229 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITDA), 3 978 3 358 MSEK 2 410 1 907 Rörelseresultat* (EBIT), MSEK 34 071 28 609 Balansomslutning*, MSEK 5,6 5,2 Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, procent 35,0 36,2 Soliditet*, procent * Exklusive goodwillavskrivningar för förvärvet av ICA AB Koncernchefens kommentar - ICA Ahold kan rapportera sitt starkaste resultat någonsin. Det ekonomiska resultatet är ett kvitto på att vi gör rätt och att vi svarar mot de förväntningar som finns på ICA Ahold. Vi har lyckats uppnå våra mål för alla som kommit i kontakt med oss, vare sig det är kunder, ägare, medarbetare eller handlare, säger Kenneth Bengtsson, koncernchef i ICA Ahold AB. ICA-koncernen 2002 ICA Handlarnas AB har haft ännu ett starkt försäljningsår. När det gäller etableringar tillkom bland annat fyra nya MAXI ICA stormarknader och fem nya ICA Kvantum-butiker. ICA har dessutom arbetat intensivt med omprofilering av de befintliga butikerna samt med butiksutveckling. Det är både detta arbete och det starka engagemanget hos köpmännen inom ICA som ligger bakom den starka försäljningsökningen. Vårt varumärkesarbete och vår marknadsföring har varit framgångsrikt under året. Hakon Gruppen har under 2002 påbörjat en ompositionering av RIMI- butikerna, med syfte att återta den ledande positionen på den norska marknaden. Butikerna får ett större utbud och har inte längre enbart fokus på lågt pris. ICA Baltic har under året fortsatt sin expansion i Baltikum. Tolv nya butiker öppnades och omsättningen steg med drygt 75 procent. Vi öppnade vår första distributionsenhet i Lettland efter årsskiftet 2002-2003. ICA Menyföretagen har under året genomgått en omfattande förändringsprocess och 2002 blev en positiv vändpunkt. En ny ledning och en tydligare organisation, tillsammans med ett stort engagemang hos medarbetarna har bidragit till framgången. Under året förvärvade ICA Menyföretagen bolaget Restaurangpartner av Systembolaget och blev därmed marknadsledande på försäljning av vin och sprit till restauranger. ICA Banken avbröt samtalen om ett joint venture med holländska Aegon. ICA Bankens verksamhet ska kretsa kring våra kort och kring ett antal bastjänster som ger kunderna nytta i vardagen. Etos AB öppnade under 2002 sex butiker i Stockholm, Bålsta, Sollentuna och Nacka. Etos är en nyhet på den svenska marknaden, en drugstore av internationell typ med produkter kopplade till skönhet och hälsa. Netto Marknad AB, hälftenägt med Dansk Supermarked, öppnade under året 18 butiker på den svenska marknaden. Målsättningen är att Netto ska öppna sina första butiker i Stockholm under 2003. Statoil Detaljhandel har fortsatt med den breda lanseringen av ICA Express samt påbörjat lanseringen av automatstationskonceptet 1-2-3. ISO-ICA A/S driver tolv butiker i köpenhamnsområdet. Bolaget ägs till 50,1 procent av ICA Ahold och resterande delen ägs av ISO Supermarked. Marknaden Sverige ICA-butikerna ökade omsättningen av dagligvaror med 6,4 procent under året. Det är bättre än för branschen totalt, vilken ökade med 4,6 procent. Det var framför allt MAXI stormarknaderna och Kvantum- och Supermarket-butikerna som hade stora framgångar. Den totala butiksomsättningen uppgick till 77 347 MSEK (inkl. moms). Norge Omsättningen i Hakon Gruppens butiker ökade med 3,6 procent under 2002. Den totala butiksomsättningen för Hakon Gruppen uppgick till 21 726 MNOK (exkl. moms). Baltikum Omsättningen för ICA Baltics butiker i de baltiska länderna fortsatte att växa och uppgick till 2 525 MSEK (exkl. moms). Stockholm den 10 mars 2003 ICA Ahold AB Kenneth Bengtsson Koncernchef Detta pressmeddelande har inte granskats av företagets revisorer. För ytterligare information ICAs pressavdelning, 070-253 66 60 Kenneth Bengtsson, koncernchef, ICA Ahold AB, 08-585 502 72 Dirk Anbeek, finansdirektör, ICA Ahold AB, 08-585 502 15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Om ICAICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 305 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se

Prenumerera

Dokument & länkar