Bokslutskommuniké 1 september 2002-31 augusti 2003

Bokslutskommuniké 1 september 2002-31 augusti 2003 * Nettoomsättningen uppgick till 324,0 (342,3) msek * Resultat efter skatt -90,3 (-10,6) msek * Resultat per aktie1) -21,55 (-2,50) sek * Jämförelsestörande poster uppgick till 71,4 (5,1) msek, varav nedskrivning av goodwill 54,6 msek * Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 32,4 msek till 17,8 (-14,6) msek * Flera stora partneravtal tecknade efter räkenskapsårets slut Frågor besvaras av Per Granath, vd och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00800/wkr0001.DOC Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00800/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar