ICTAs företrädesemission tecknad till 80,6%. Ingen tilldelning till garanter

ICTA AB (publ) (”ICTA” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för ICTAs aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 19 december 2017. Emissionen tecknades till 80,6 procent, överstigande garantinivån 80,0 procent, med utfall fördelat på 54,6 procent med stöd av teckningsrätter och 26,0 procent utan stöd av teckningsrätter. Ingen tilldelning skedde till emissionens garanter. Företrädesemissionen tillför ICTA 49,4 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 6,1 MSEK.

ICTA, som omsätter ca 350 Mkr per år, är idag ett ägarbolag helt inriktat på att leverera digitala lösningar till krävande kunder. Ägandet omfattar idag:

• FFW (ägt till 67,8%) – en global ledande webbinnehållsutvecklare inom Drupal med 20 kontor globalt fördelade;

• River (ägt till 70%) – en svensk digital byrå med kontor i Stockholm och Amsterdam;

•ISBIT (ägt till 38,1%) – mobilspelbolag med spelen WarpShift och Zlatan Legends.

Portföljbolagen FFW och River levererar affärsdrivande och affärskritiska lösningar där kundanpassade webbapplikationer, e-handelslösningar och mobila lösningar utgör navet. Därutöver ger ägarandelen i ISBIT en intressant exponering mot mobilspelsmarknaden.

– Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare som har deltagit i företrädesemissionen. Emissionslikviden kommer att disponeras för offensiva satsningar, rörelsekapital och lösen av vissa krediter, säger ICTAs vd Yann Blandy.

– ICTAs strategi för perioden 2018-2020 är att maximera värdet för Bolagets aktieägare genom en fortsatt utveckling av portföljbolagen. Detta kan ske genom konsolideringar, företagsförvärv, strukturaffärer, marknadsnoteringar och försäljningar. I praktiken innebär det att ICTA, inom 18 månader, sannolikt kommer ha konsoliderat 100 procent av ägarskapet i de portföljbolag som har bäst förutsättningar för värdetillväxt. I det kortare perspektivet kommer ICTA att fokusera på att förbättra den operativa och finansiella prestationen i FFW och River samt att implementera tidigare kommunicerade kostnadsbesparingar och kostnadseffektiviseringar i ICTA AB, avslutar Yann Blandy.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt kommer att ske genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Antal aktier och aktiekapital

Emissionen genomfördes som tre (3) nyemitterade aktier per två (2) befintliga till kurs 9,00 SEK per aktie.

Antalet aktier i ICTA ökar genom emissionen med 5 488 166 aktier från 4 539 449 till 10 027 615 aktier. Aktiekapitalet ökar med 8 232 249,00  SEK från 6 809 173,50 SEK till 15 041 422,50 SEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske under vecka 8.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef ICTA AB (publ), 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se 

Nästa rapportdatum

Bokslutskommuniké publiceras 16 februari 2018, kl. 08.00.

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien,

Vietnam, och Australien.

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 8.30 CET.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar