Intellecta Bokslutskommuniké

Intellecta Bokslutskommuniké 1 september 2003-31 augusti 2004 * Rörelsens intäkter uppgick till 346,3 (325,6) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 8,5 (-83,4) MSEK, varav föregående års resultat belastades med engångskostnader om 69,3 MSEK * Resultat efter finansnetto 2,3 (-95,6) MSEK, varav föregående års resultat belastades med engångskostnader om 71,4 MSEK * Resultat efter skatt 2,8 (-90,3) MSEK * Resultat per aktie 0,70 (-21,55) SEK * Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,9 (17,8) MSEK * Under Q4 ökade koncernens intäkter med 30% till 72,2 (55,6) MSEK, resultatet e. finansnetto uppgick till -1,7 (-76,7) MSEK * Efter årets utgång förvärvades den danska kommunikationsbyrån Bysted A/S ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT20680/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar