Intellecta kvartalsrappport 1 september 2004 -30 november 2004

* Rörelsens intäkter uppgick till 101,2 (84,3) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 0,9 (1,3) MSEK * Resultat efter finansnetto -0,9 (-0,2) MSEK, * Resultat efter skatt -1,4 (-0,3) MSEK * Resultat per aktie -0,35 (-0,10) SEK * Förvärv av danska Bysted fördubblar Intellectas rådgivningsverksamhet * Åtgärder vidtagna för ökad produktionseffektivitet

För ytterligare information kontakta: Per Granath, Vd och koncernchef, telefon 08-506 286 86, 070-637 40 18, per.granath@intellecta.se Johan Andersson, IR-ansvarig, telefon 08-506 286 74, 070-105 48 77, johan.andersson@intellecta.se Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogik), Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 400 medarbetare på tio orter i Sverige och Danmark.

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar