Intellectas namnbyte till ICTA nu genomfört

I samband med extra bolagsstämma den 17 oktober 2017 beslutades att ändra bolagets bolagsordning inklusive namnet på bolaget från Intellecta AB till ICTA AB. Namnändringen är nu anmäld och godkänd av Bolagsverket per den 20 oktober 2017.

Vidare har uppdelningen i olika aktieslag tagits bort och bolaget ska bara ha ett aktieslag med lika rätt. ICTA:s aktie har därmed fått ett nytt ISIN hos Euroclear. Nytt ISIN för stamaktien är SE0010520155. Första handelsdag för aktien med ny ISIN är 26 oktober 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef ICTA AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se

Erik Kronqvist, IR-ansvarig ICTA AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA AB:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minioritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har cirka 460 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Informationen är sådan att ICTA AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 16:00 (CET).

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar