Intellectas vd ser affärsmöjligheter inom outsourcing och bredare kundlösningar

Kommentarer till Intellectas niomånadersrapport Intellectas vd ser affärsmöjligheter inom outsourcing och bredare kundlösningar "Marknaden är fortsatt svag, men vi ser intressanta affärsmöjligheter kopplade till Intellectakoncernens samlade kompetensbredd", säger Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta sedan januari i år. Intellecta lämnar idag sin 9-månadersrapport för perioden 1 september 2002-31 maj 2003 till marknaden. I rapporten framgår att koncernens resultatmässiga återhämtning förväntas dröja till kommande räkenskapsår, ett budskap som är i linje med tidigare lämnade besked. "Intellectakoncernens nio bolag har tidigare i huvudsak arbetat var för sig, trots de mycket starka kopplingar som finns mellan bolagens respektive verksamheter", säger Per Granath. "Under våren har vi ökat fokuseringen på marknadssamverkan och förbättrat förutsättningarna för koncerngemensam marknadsbearbetning, vilket redan börjat ge intressanta resultat." Intellecta ligger för närvarande i förhandlingar om ett antal större kundaffärer, där Intellectas integrerade kommunikationslösningar, är ett viktigt försäljningsargument. "Vi hoppas kunna presentera ett par nya, rejält stora och mycket spännande kundaffärer i slutet av sommaren, som bekräftar att Intellecta är en attraktiv affärspartner för kunder med komplexa behov, som omfattar kvalificerade byråtjänster, webb- och trycksaksproduktion samt logistik och distributionstjänster. Avsikten är att denna typ av kundaffärer i framtiden ska drivas och marknadsföras under varumärket Intellecta Partner", avslutar Per Granath. Intellecta AB (publ) Solna den 1 juli 2003 För närmare information kontakta: Per Granath, vd och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18 Genom att effektivt integrera kommunikationen stärker vi kundens varumärke, relationer och affärer. Det sker genom koordinering och optimering av olika resurser och aktiviteter, det vi kallar Communications Management. Förenklat uttryckt handlar Communications Management om metoder att skapa effektiv kommunikation - effektiv avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar