Kristofer Arwin lämnar Intellectas styrelse

Kristofer Arwin, styrelseledamot i Intellecta AB sedan 2017, har underrättat styrelseordförande Richard Ohlson att Arwin med omedelbar verkan önskar lämna sin plats som styrelseledamot i Intellecta AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, styrelsens ordförande, 0709- 75 99 11, richard.ohlson@intellecta.com

Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig Intellecta AB, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@intellecta.com

Om Intellecta AB:

Intellecta-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har cirka 460 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08:05 (CET).

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm