Niomånadersrapport 1 september 2002-31 maj 2003

Niomånadersrapport 1 september 2002-31 maj 2003 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. · Rörelsens intäkter för kvartal 3 uppgick till 96,9 (99,5) MSEK · Resultat efter finansnetto men före engångskostnader om 1,0 MSEK för kvartal 3 uppgick till 0,3 (-3,2) MSEK · Rörelsens intäkter för perioden, 270,1 (273,4) MSEK · Resultat efter finansnetto men före engångskostnader för perioden, -8,2 (-7,8) MSEK. Engångskostnader på 12,6 MSEK belastar perioden · Resultat efter skatt för perioden -17,0 (-9,1) MSEK · Kassaflödet förbättrades med 30,5 MSEK till 24,8 (-5,7) MSEK · Vinst per aktie -4:05 (-2:15) SEK · Intellecta Communication bildas per 2003-09-01 Frågor besvaras av Per Granath, vd och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar