Nya styrelseledamöter i Intellecta AB

Nya styrelseledamöter i Intellecta AB Intellectas corporate governance- och nomineringskommitté har beslutat att till bolagsstämman föreslå att Eva Redhe och Eva Gidlöf väljs till nya styrelseledamöter i Intellecta AB. Eva Redhe, född 1962, bedriver för närvarande egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och finansiell kommunikation. Hon har en gedigen bakgrund inom kapitalmarknadskommunikation och Investor Relations och har tidigare arbetat på bland annat Investor. Eva Redhe är styrelseledamot i Stockholms Universitets holdingbolag och Nordstjernan Ventures. Eva Gidlöf, född 1957, arbetar som strategisk rådgivare på Inveritas AB samt genom det egna företaget Eva Gidlöf Management AB. Hon har en lång karriär på Cap Gemini Group bakom sig, senast som verkställande direktör för Cap Gemini Ernst & Young i Sverige. Eva Gidlöf har ett antal styrelseuppdrag inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor, bland annat för PPM, Resco och Almega ITA. Corporate governance- och nomineringskommittén föreslår därtill omval av Leif Lindberg (ordförande), Björn Bjurman, Lars Fossum, Kåre Gilstring samt Per Granath. Lars Fredriksson, Lars Peder Hedberg samt Richard Ohlson lämnar styrelsen som en följd av Stockholmsbörsens skärpta krav på ledamöternas oberoende ställning. Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i Intellecta AB har meddelat att de kommer att stödja styrelsens förslag vid bolagsstämman. Intellectas bolagsstämman kommer att hållas den 28 januari 2004 klockan 16.00 i Intellectas lokaler med adress Fabriksvägen 9, tre trappor, i Solna. Intellecta AB (publ) Solna den 23 december 2003 För mer information kontakta: Leif Lindberg, styrelseordförande i Intellecta, 08-756 70 90, 0709-50 11 54 Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18 Genom att effektivt integrera kommunikationen stärker vi kundens varumärke, relationer och affärer. Det sker genom att samordna och optimera kompetenser och resurser för att på bästa sätt tillmötesgå kundens behov. Förenklat uttryckt handlar integrerad kommunikation om metoder att skapa effektiv kommunikation - avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00570/wkr0002.pdf

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar