Rapport från extra bolagsstämma

Pressmeddelande från Intellecta AB (publ) 2017-10-17

Vid en extra bolagsstämma den 17 oktober 2017 i Stockholm, som leddes av styrelsens ordförande Richard Ohlson, beslöt bolaget att:

  • Anta en ny bolagsordning, varvid Bolagets firma ändras till ICTA AB (§ 1). Bolagets aktie har denna förkortning i OMX-systemet.

  • Uppdelningen i olika aktieslag (A- och B-aktier) tas bort. Bolaget kommer fortsättningsvis endast ha ett aktieslag (B-aktierna), samtliga med lika rätt (§ 6). Efter ändringen är antalet aktier 4 539 449 st och antalet röster följaktligen 4 539 449 st.
  • Slutligen ändras bolagsordningen (§ 13) på så sätt att hembudsförbehållet avseende A-aktier tas bort. Dessa var ju tidigare onoterade.

  • Ändringarna träder i kraft så snart Euroclear och Bolagsverket registrerat dem.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Intellecta AB (publ) (under namnändring till ICTA AB)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, styrelsens ordförande, 0709 - 75 99 11, richard.ohlson@intellecta.com

Yann Blandy, Vd och koncernchef, 070-716 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations, 070 - 697 22 22, erik.kronqvist@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

www.intellecta.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Intellecta ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl: 16.00 (CET)

Om Intellecta AB:

Intellecta-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har cirka 460 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera