Timo Salmela ny CFO för Intellecta AB

Intellecta har utsett Timo Salmela som ny CFO och medlem av Intellectas koncernledning. Timo ersätter nuvarande ekonomidirektör Zofia Hansson som efter 21 år på Intellecta går i pension den 31 juli i år. 

Timo Salmela har lång erfarenhet från ledande positioner i börsnoterade bolag och inom digital konsultverksamhet. Bland annat som CFO och medlem i ledningsgruppen för Tieto Corporation i Helsingfors 2003–2008 och som CFO för Aditro i Stockholm 2008–2010. Nu senast kommer han från en tjänst som VD för det finländska bolaget Teleforce Oy.

”Timo har en gedigen bakgrund och erfarenheter med sig som passar väl hos Intellecta. Inte minst hans bakgrund från att jobba i internationella digitala bolag och koncerner som befinner sig i förändring tror jag kommer vara mycket värdefullt”, säger Yann Blandy, VD och koncernchef för Intellecta.

Timo tillträder tjänsten 1 augusti 2017 och kommer att ingå i Intellectas koncernledning.

”Samtidigt som vi välkomnar Timo vill jag framföra mitt varmt kända tack till Zofia Hansson för det storslagna arbete hon utfört under sina många år som Intellectas CFO. Under en rad viktiga skeenden under Intellectas moderna historia har Zofias målmedvetna och värdefulla insatser varit helt avgörande för de framgångar som nåtts”, säger Yann Blandy.

För mer information vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@intellecta.se

Om Intellecta:

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, Australien och Kina.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Intellecta ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2017 kl: 8.05 (CET).

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm