Åreförtaget Idea2Innovation uttaget till Born Global

Utvecklingsprogrammet Born Global handplockar några av Sveriges mest lovande unga tillväxtföretag, med målet att de snabbare ska nå tillväxt på den internationella marknaden. Idea2Innovation är en av de tio utvalda. 

-Vår drivkraft har hela tiden varit att skapa ett lönsamt tillväxtföretag med Åre som bas och försäljning på en global marknad. Med vår sociala molntjänst för idéutveckling har vi på kort tid tagit position som ledande på den svenska marknaden. Det är nu dags för nästa steg och vi ser verkligen fram emot att få tillgång till den kompetens och de kontakter som detta program kommer att ge, säger Jakob Lindvall, vd Idea2Innovation.

Syftet med utvecklingsprogrammet är att de deltagande företagen snabbare och säkrare ska nå hög lönsamhet med skalbara affärsmodeller på en global marknad. Programmet riktar sig till svenska företag inom IT-sektorn.

-Det har varit väldigt många nominerade till den här omgången av programmet. Att Idea2Innovation, med molntjänsten WIDE, väljs ut som ett av tio bolag är oerhört roligt. Det visar att fler anser att vi är ett potentiellt tillväxtföretag som har alla möjligheter att slå igenom internationellt, säger Åse Angland Lindvall, en av grundarna till Idea2Innovation.

Bakom Born Global står ALMI och Center for Business Innovation vid Chalmers Tekniska Högskola. Programmet är utvecklat av Chalmers tillsammans med Stanford i USA och ett antal entreprenörer. Deltagande företag nomineras och utses på nationell nivå av en grupp experter bestående av framgångsrika entreprenörer och riskkapitalister. Programmet löper under sex månader och genomförs i Sverige och Silicon Valley.

För ytterligare information

Jakob Lindvall, vd Idea2Innovation
Tel: +46 70 8259010
E-post: jakob.lindvall@i2i.se

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation

IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat molntjänsten WIDE, som förenklar hanteringen av idéer och framtagandet av nya produkter och tjänster. Idea2Innovation grundades 2010 och har kontor i Åre, Stockholm och Norrköping.

Fakta molntjänsten WIDE
WIDE, molntjänsten från Idea2Innovation, är utvecklat med fokus på att systematiskt samla in, hantera och utvärdera idéer och förbättringsförslag. Det är ett helt nytt sätt att långsiktigt involvera och engagera många människor i idéutveckling. Allt är synligt, tillgängligt och mätbart – grunden för att vidareutveckla arbetssätt, processer och målsättningar samt för att hitta nya produkter och tjänster.

Taggar:

Om oss

WIDE är en digital plattform för idéutveckling och innovation som utvecklats av Idea2Innovation Sweden AB. Bolaget har med sin egenutvecklade teknologi skapat en unik plattform som kombinerar social idéutveckling med kollaborativt beslutsstöd och artificiell intelligens. Huvudkontoret finns i Åre, säljkontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. WIDE är idag marknadsledande i Sverige och har användare över hela världen. www.i2i.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vår drivkraft har hela tiden varit att skapa ett lönsamt tillväxtföretag med Åre som bas och försäljning på en global marknad.
Jakob Lindvall, vd Idea2Innovation