Lindesbergs kommun tecknar abonnemang på WIDE för att möjliggöra medborgardialog

Enheten för Näringsliv och utveckling på Lindesbergs kommun gör en nysatsning på utvecklingen av kommunen genom att involvera och engagera kommuninvånarna i en medborgardialog. 

- Utveckling sker tack vare att människor kommer med idéer. På Lindesbergs kommun gillar vi idéer och nytänk. Vi tror att om man samlar många erfarenheter och tankar på samma ställe finns chansen att en bra idé blir ännu bättre. Vi använder därför WIDE för att kunna tillvarata medborgarnas idéer i olika utvecklingsprocesser säger Merit Israelsson, näringslivschef Lindesbergs kommun.

Kommunen har redan startat arbetet genom att bjuda in en referensgrupp av kommuninvånare som tillsammans har börjat kreera idéer kring hur Lindesbergs varumärkesplattform kan utvecklas. WIDE används som en central plats för att samla in idéerna och driva dialogen mellan kommunen och invånarna.

- Det är en fantastisk möjlighet att få vara delaktig i referensgruppen. Med WIDE fick vi nu plötsligt en plats att göra oss invånare hörda, möjlighet till dialog direkt med kommunen med öppenhet, synlighet och tillgänglighet. Jag har fått ett stort förtroende för kommunledningen och blivit engagerad att faktiskt hjälpa till att skapa ett Lindesberg så som jag vill ha det, säger Sara Lindlöf deltagare i referensgruppen.

- WIDE möjliggör medborgardialog och en ökad förmåga att ta in nya idéer på ett enkelt och kvalitetssäkrat sätt. Genom den sociala media logiken uppmuntras användarna till att delta i diskussioner för att driva utvecklingen framåt säger Jakob Lindvall, vd på Idea2Innovation.

Inom en snar framtid kommer Lindesbergs kommun att öppna upp idéflödet för allmänheten.

För ytterligare information

Carolina Johansson

Tel +46 70 647 11 80

E-post
carolina.johansson@i2i.se

Fakta molntjänsten WIDE
WIDE, molntjänsten från Idea2Innovation, är utvecklat med fokus på att systematiskt samla in, hantera och utvärdera idéer och förbättringsförslag. Det är ett helt nytt sätt att långsiktigt involvera och engagera många människor i idéutveckling. Allt är synligt, tillgängligt och mätbart – grunden för att vidareutveckla arbetssätt, processer och målsättningar samt för att hitta nya produkter och tjänster.

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation

IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat molntjänsten WIDE, som förenklar hanteringen av idéer och framtagandet av nya produkter och tjänster. Idea2Innovation grundades 2010 och har kontor i Åre, Stockholm och Norrköping.

Taggar:

Om oss

WIDE är en digital plattform för idéutveckling och innovation som utvecklats av Idea2Innovation Sweden AB. Bolaget har med sin egenutvecklade teknologi skapat en unik plattform som kombinerar social idéutveckling med kollaborativt beslutsstöd och artificiell intelligens. Huvudkontoret finns i Åre, säljkontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. WIDE är idag marknadsledande i Sverige och har användare över hela världen. www.i2i.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi använder WIDE för att kunna tillvarata medborgarnas idéer i olika utvecklingsprocesser
Merit Israelsson, näringslivschef Lindesbergs kommun.