Patent godkänt även i Europa

Report this content

Under 2015 godkändes patentet ”Metod för detektering av cytokeratin 8, 18 och/eller 19 och/eller lösliga fragment därav” i Sverige. I september 2017 meddelade bolaget att patentet även godkänts i Kina. Nu har patentet också godkänts i Europa och är giltigt till och med 28 mars 2034.

Lungcancer är den mest förekommande cancerformen och den har en hög dödlighet. Tidig diagnos och prognos bidrar till att fler patienter kan leva längre. Uppföljningen av patienterna efter kirurgi är också viktig och här kommer IDL Biotechs tumörmarkör MonoTotal® in som ett viktigt komplement till övriga metoder för klinisk bedömning.

Cancer i urinblåsan är en av de mest resurskrävande cancersjukdomarna. År 2012 diagnostiserades 430 000 nya fall över hela världen genom framförallt cystoskopi och ibland cytologi. Även om blåscancer upptäcks tidigt och behandlas med framgång, drabbas upp emot två tredjedelar av dessa patienter av återfall. Patienter som behandlats för blåscancer måste därmed gå på regelbundna kontroller med cystoskopi i ett flertal år efter avslutad behandling. IDL Biotechs tumörmarkör UBC® ett värdefullt komplement till cystoskopi och cytologi vid diagnos, uppföljning och monitorering.  

”Användningen av in vitro diagnostik inom cancervården är ett viktigt komplement till andra analysmetoder och har ett hälsoekonomiskt värde. Bestämning av koncentrationen cytokeratin i patientprov ger ett snabbt svar på tumöraktivitet. Det är ett viktigt instrument för att titta på effekt av behandling och för att följa en patient efter behandling. Patentet som omfattar lungcancermarkören MonoTotal® och blåscancermarkören UBC® lyfter fram användbarheten av den här typen av analys”, säger Ylva D´Amico, Forskning och Utvecklingschef på IDL Biotech AB                      

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg

VD

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Prenumerera

Dokument & länkar