Idogen rapporterar positiva prekliniska resultat

Idogen AB (”Idogen”) startade under hösten 2015 en preklinisk ”proof-of-concept”-studie av bolagets cellterapi i modell av hemofili A (blödarsjuka). Resultaten från studien visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa betyder det att tolerogent vaccin kan ge ett skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar vid upprepad behandling med faktor VIII hos patienter med hemofili A.

”Proof-of-concept”-studien inleddes efter ett rådgivande möte med EMA inför en planerad ansökan om särläkemedelsstatus. Hemofilimodellen som använts bygger på immunisering med human koagulationsfaktor VIII i råtta och efterföljande behandling med kroppsegna zebularin-behandlade dendritiska celler. Resultaten visar att Idogens behandling med tolerogena dendritiska celler har åstadkommit en statistiskt säkerställd skillnad i uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar jämfört med kontrollgruppen. Behandlingen har en långvarig effekt och en fördröjning till etablering ‒ i linje med befintlig metod för att åstadkomma tolerans i de hemofilipatienter som har utvecklat hämmande antikroppar. Om metoden kan överföras till människa innebär det att behandling med tolerogent vaccin ger skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos blödarsjuka patienter. Dessa positiva ”proof-of-concept”-data kommer att ingå i den ansökan om särläkemedelsstatus som bolaget planerar att lämna in senare under året.

”Det är med glädje vi kan rapportera resultaten av vår ”proof-of-concept”-studie och konstatera att Idogens tolerogena vaccin ser ut att minska uppkomsten av hämmande faktor VIII-antikroppar i djurmodell av hemofili A, vilket är en stor framgång för oss. Intressant är speciellt att effekten kvarstår lång tid efter behandling”, kommenterar VD Lars Hedbys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är med glädje vi kan rapportera resultaten av vår ”proof-of-concept”-studie och konstatera att Idogens tolerogena vaccin ser ut att minska uppkomsten av hämmande faktor VIII-antikroppar i djurmodell av hemofili A, vilket är en stor framgång för oss. Intressant är speciellt att effekten kvarstår lång tid efter behandling
VD Lars Hedbys