Idogens investerarträffar i oktober-november-december 2017

Under oktober, november och december 2017 kommer Idogen AB:s (”Idogen”) VD Lars Hedbys att presentera bolaget på flera investerarträffar. Nya och blivande aktieägare hälsas hjärtligt välkomna till evenemangen. För mer information, se nedan.

Aktiedagen i Stockholm den 17 oktober

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017, kl. 15:00-15.30.

Plats: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm.

Arrangör: Aktiespararna

Programmet kommer att websändas live via aktiespararna.se. För mer information och anmälan, besök:  

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-17-oktober 

Sedermeradagen i Göteborg den 18 oktober

Tid: Onsdagen den 18 oktober 2017, kl 07:30-13:30

Plats: Elite Park Avenue Hotel Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Arrangör: Sedermera Fondkommission

För mer information och anmälan, besök:

http://www.sedermeradagen.se/goeteborg-18-oktober-2017 

Life Science Seminar i Stockholm den 24 november

Tid: Fredagen den 24 november 2017, kl 10:00-16:00

Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm

Arrangör: Redeye

För mer information och anmälan, besök:

https://www.redeye.se/events#/event/544525 

Feminvest i Stockholm den 11 december

Tid: Måndagen den 11 december 2017, kl 17:30-19:30

Plats: Nordnet bank AB, Gustavslundsvägen 141, Bromma 

Arrangör: Feminvest

Mer information kommer närmare evenemanget på Idogens hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Prenumerera

Dokument & länkar