Marknadsmeddelande 204/17 – Information om teckningsoption IDOGEN TO3 i Idogen AB

Första dag för handel med teckningsoptioner IDOGEN TO3 är den 31 juli 2017.

En teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars, 2019 till 1 april, 2019.

Sista dag för handel är den 28 mars 2019.

Information om optionen:

Kortnamn: IDOGEN TO3
ISIN-kod: SE0009895626
Orderboks-ID: 141360
Handelsperiod: Den 31 juli 2017 till den 28 mars 2019
Teckningsperiod: Den 19 mars 2019 till den 1 april 2019
Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen motsvarar 70% av ett volymvägt genomsnitt för Bolagets aktier under perioden 25 februari 2019 till 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.

Stockholm den 19 juli, 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Prenumerera