Marknadsmeddelande 267/18 – Information om företrädesemission i Idogen AB

Den 12 november 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (IDOGEN) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 13 november 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) en teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, för 1,75 sek (5:3 á 1,75 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 20 november 2018 till och med den 3 december 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 20 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 20 november 2018 till och med den 5 december 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: IDOGEN TR
ISIN-kod: SE0011896778 
Orderbok-ID: 4QJ0
CFI: RSSXXR
FISN: IDOGEN/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 20 november 2018
Sista handelsdag: 3 december 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: IDOGEN BTA
ISIN-kod: SE0011896786
Orderbok-ID: 4QHY
CFI: ESNUFR
FISN: IDOGEN/SH
Handelsperiod: 20 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 12 november 2018.

Stockholm den 7 november 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.