Förslag till ny lag stärker trygghet vid djupa kriser

Bättre och snabbare insatser vid djupa ekonomiska kriser, bättre konkurrenskraft och ökad trygghet för de anställda. Det är innehållet i det delbetänkande om korttidsarbete som regeringens utredare, förre IF Metall-ordföranden Anders Ferbe, presenterade igår.

Syftet med det statliga stödet till korttidsarbete är att underlätta för företag att behålla kompetens och konkurrenskraft även i djupa ekonomiska kriser, som efter finanskrisen 2008-2009. Då drabbades svensk industri mycket hårt och ett stort antal personer förlorade sina arbeten. 

- Då, för 10 år sedan, slöt IF Metall ett stort antal krisavtal som hjälpte våra medlemmar att behålla sina arbeten och samtidigt underlättade för företagen inom industrin att komma tillbaka snabbare när konjunkturen väl vände. Men till skillnad från i många andra EU-länder fanns det ingen lagstiftning alls på plats då. Det nya förslaget innebär att riskerna för företag att investera i Sverige minskar i förhållande till andra länder som redan har motsvarande lagar, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Sedan 2014 finns ett system för stöd till korttidsarbete, men som det nu är utformat är det trubbigt och riskerar att inte ge effekt innan de värsta konsekvenserna av en ekonomisk kris redan är ett faktum. Det nya delbetänkandet innehåller förslag till lagstiftning som avsevärt förbättrar de anställdas trygghet vid djupa konjunkturnedgångar, samtidigt som företagens konkurrenskraft stärks. I nästa delbetänkande väntas också förslag till utbildningsinsatser och kompetensutveckling vid kriser. Den slutliga utformningen av ny lag kommer att föreslås i utredningens slutbetänkande i december 2018 och nya stödet föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

- Det ser vi mycket fram emot. Men redan det här delbetänkandet är ett tydligt steg i rätt riktning mot en effektivare lagstiftning. I grunden handlar det om att rädda både svenska jobb och företag om en djup ekonomisk kris drabbar oss igen, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Länk till delbetänkandet

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201866/

För mer information, kontakta IF Metalls presstjänst, 08-786 82 44

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera