Nyhetsbrev Augusti 2018

PRODUKTIONSBRUNNAR

Övre delen av produktionsbrunnen, VM 5, producerar ca 50 Normal kubikmeter gas i timmen. Metod och procedur för att säkert avlägsna metanhydrat i brunnens nedre del är framtagen med hjälp av våra internationella samarbetspartner. Metoden är vanlig bland de internationella aktörerna men ny i Sverige, varför vi sedan några veckor tillbaka har en aktiv dialog med myndigheter för att få tillvägagångsättet godkänt. Problemställning med metanhydrater är inte unikt förekommande utan ett lösbart driftproblem i gasbranschen.

För att minimera risken att åter få liknande problem i befintliga och nya brunnar görs förbättringar av brunnsdesign och kontrollrutinerna vid provkörningarna.

BORRNING

Under sommaren slutfördes kärnborrningarna på platsen där ny produktionsbrunn anläggs. På vägen ned till 550 meter konstaterades gasinsläpp på 5 olika nivåer, vilket kvalificera detta kärnborrhål till Bolagets mest intressanta hitintills. Arbetet med att anlägga nytt produktionshål, VM 7 på platsen har startat. Borriggen, som precis börjat med borrningen, klarar av borrhål ned till ca 1 000 meter

För att lokalisera fler framtida produktionsbrunnar i området söder om Mora kommer ytterligare minst 2 kärnborrningar att slutföras under hösten. 

UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND

Bolaget har 3 ansökningar inne hos Bergsstaten gällande undersökningstillstånd. För Hansjö och Stenberg gäller det en ny ansökan för en initial period över 3 år.

Förlängningsansökan för Ryssa 1 gäller år 9 till 10 och Bolaget har begränsat den till     1 år då den kommer att förlängas med automatik i samband med att vi ansöker om bearbetningskoncession och miljöprövning av produktionsanläggningen för naturgas.

POLITISKA VINDAR  

Valet står inför dörren. Rundfrågning hos de största partierna ger inga indikationer på att de tagit position eller driver frågan om ett lagförslag där landbaserad utvinning av gas ska förbjudas i Sverige.

NYEMISSION

Mer om vår förestående emission: www.igrene.se/Grafik/igrenememo2018.pdf

Lars Svensson, VD

Den 30 augusti, 2018

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar