Nyhetsbrev November 2018

PRODUKTIONSBRUNNAR

Nu startar vi upp arbetet med att avlägsna metanhydraterna i produktionsbrunn 2. Övre delen är kapabel att producera 50 Normal kubikmeter gas i timmen (Nkbm/hr). Nedre delen av brunnen på 400 meters djup har, sen i början av juli, varit blockerad av metanhydrater och förhindrat gasflödet från djupare nivåer. Under de närmaste 20 dagarna kommer brunnen att behandlas med värme och därefter rensas innan modifiering av pumputrustningen görs.

Efter modifieringen kommer brunnen att startas upp och ny produktionstest kommer att genomföras nu under förvintern. Initialt beräknas gasvolymen att vara kring 50 Nkbm/hr och efter utpumpning av vatten från brunnen förväntar vi oss att trycket och volymen succesivt kommer att öka. Vi eftersträva att kunna verifiera en varaktig produktion över 1 000 Nkbm, som observerades i produktionstestet för ett år sedan.

För att minimera risken att åter få metanhydrat problem i befintliga och nya brunnar görs förbättringar av brunnsdesign nere i själva hålet och kontrollrutinerna vid provkörningarna.

Borrningen av produktionsbrunn 4 har nått 200 meter och skyddsrör är fastgjutet i berggrunden. Då leverans av blow out preventer är försenad har vi valt att avvakta vintern innan borrningen återupptags och istället prioritera företagets fältaktiviteter på produktionsbrunn 2 och intilliggande produktionsbrunn 1.

KÄRNBORRNINGAR

Ett viktigt syfte med kärnborrningar är att vi vill dels bygga men också verifiera beräkningsmodellen för gasförekomsten dels rekognosera inför nästa produktionsbrunnsborrning. Under hösten har vi avslutat en kärnborrning i ytterkanten av Mora fältet utan att något gasgenomslag kunde noteras. Vi avser att genomföra ytterligare en kärnborrning under resterande delen av året.

TILLSTÅND – LNG ANLÄGGNING

Arbetet med att ta fram miljö och konsekvensbeskrivning och tillståndsansökan för en förvätskningsanläggning (LNG) av naturgas pågår nu intensivt. Bolaget har engagerat miljöadvokat, miljöingenjör och en teknisk ingenjörsbyrå för detta ändamål. Målet är att lämna in ansökningshandlingarna kring årsskiftet. Vissa samråd har redan genomförts och förnärvarande planeras nya med Naturvårdsverket, SGU och närboende. Till anläggningen ska det vara möjligt att även kunna ansluta en framtida biogasenhet

Lars Svensson, vd

Den 6 november 2018

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar