Industri Kapital och Gambro säljer MacGREGOR till Kone Corporation

Industri Kapital och Gambro säljer det samägda bolaget MacGREGOR till Kone Corporation för cirka 1 650 MSEK. MacGREGOR kommer att integreras i Kones Cargotec-division.

“MacGREGOR har gjort en imponerande vändning efter några svåra år för rederibranschen. Bolagets starka tillväxt de senaste åren är ett resultat av såväl de förändringar som gjorts av företagets verksamhet, ledning och organisationsstruktur som av den senaste tidens uppgång i branschen. MacGREGORs ledningsgrupp, med Hans Pettersson i spetsen, har gjort ett enastående arbete med att förändra företaget och etablera det på den viktiga asiatiska marknaden. Sammanslagningen med Kone Cargotec bygger på en tydlig industriell logik, och de båda bolagen kompletterar varandra utomordentligt väl”, säger Michael Rosenlew, Partner på Industri Kapital. “MacGREGOR är nu redo att ta nästa steg. Tillsammans med Kone Cargotec kan vi fortsätta att utvecklas och växa”, säger Hans Pettersson, VD för MacGREGOR. Industri Kapital förvärvade 60 procent av MacGREGOR från Incentive (nu Gambro) 1998. Gambro kvarstod med ett 40 procentigt ägande i bolaget. Transaktionen förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. MacGREGOR är världsledande inom lastflödeslösningar och service till redare, fartygsoperatörer och skeppsvarv. Bland produkterna finns lastluckor, kranar, RoRo-utrustning, hissar för passagerar- och godshantering, containersäkringar och kylsystem. Koncernens försäljning uppgick till cirka 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 1 000 vid utgången av 2003. För ytterligare information vänligen kontakta: Michael Rosenlew, Partner, Industri Kapital, 08-678 95 25 Maria Nilsson, Presskoordinator, Industri Kapital, 08-678 95 51, 070-378 95 51

Prenumerera

Dokument & länkar