Bokslutskommuniké för Digital Vision AB januari - december 2002

  • Nettoomsättningen uppgick till 49,1 (67,6) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -29,9 (-61,5) Mkr
  • Påbörjad leverans till PBS
  • Rationaliserings- och besparings- programmet ger nu full effekt
  • En mängd nya produkter inom Media Mastering lanserade under året
Stockholm den 14 februari 2003
 
Harry Vesanen
Verkställande direktör
 
Frågor besvaras av verkställande direktör Harry Vesanen,
telefon: 08-546 182 00, e-post: harry.vesanen@digitalvision.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar