Digital Vision AB lägger ner sitt engelska dotterbolag

Stockholm, 2001-11-14 - Digital Vision AB har beslutat att lägga ner sitt engelska dotterbolag, Digital Vision (UK) Ltd., som under en längre tid visat negativt resultat. Denna åtgärd beräknas reultera i en besparing på ca 4 - 5 MSEK för Digital Vision AB och är en del av det åtgärdsprogram som tidigare omnämnts i delårsrapporten för september.
Kommande rapporteringstillfällen:
 
Bokslutskommuniké år 2001 15 februari 2002
 
Stockholm den 14 november 2001 Digital Vision AB (publ)
 
Harry Vesanen
Verkställande Direktör
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom tre affärsområden:
  • Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
  • Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
  • Digital Cinema, digitalisering av traditionell film för visning på bio
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt tre utländska försäljningsbolag i Storbritannien, USA och Kanada. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system. Tillverkningen sker dels genom kontraktstillverkare, dels i egen regi. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar