Digital Vision AB tecknar ramavtal med Teracom AB och erhåller order om 3 Mkr

Stockholm, 2003-02-03 - Digital Vision och Teracom har tecknat ett ramavtal för leverans av ljudkodar-/ljudavkodarutrustning, benämnd AC724. Digital Visions teknik används sedan flera år tillbaka i distributionen av radioprogram inom Sverige. Digital Vision har fram till idag levererat cirka 400 stycken av denna produkt till Teracom.
 
Digital Vision har i samband med avtalets undertecknande erhållit en första beställning, för leverans under 2003, om 3 miljoner kronor. Avtalet sträcker sig över en treårsperiod och inkluderar villkor för ytterligare beställningar under denna period.
 
"Det känns stimulerande att ett nytt ramavtal tecknats med Teracom. Detta innebär ytterligare ett steg framåt för bolagets affärsområde Media Networking", säger Harry Vesanen, Digital Visions verkställande direktör.
 
"Att vi fortsatt valt att samarbeta med Digital Vision beror bland annat på att deras produkter uppvisar mycket bra ljudprestanda", säger Per Knutsson, projektledare på Teracom och fortsätter, "Digital Visions utrustning tillgodoser behovet av att kunna anpassa ljudsignaler från radiostudion till ett signalformat som används i vårt digitala förbindelsenät".
 
Teracom, med huvudkontor i Stockholm, är en ledande nätoperatör för distribution av radio och tv samt för data- och telekomtjänster. Vidare erbjuder företaget inplaceringstjänster i master och anläggningar samt konsulttjänster och service. I koncernen finns också ett antal dotterbolag som erbjuder kompletterande produkter och tjänster. Teracom-koncernen omsätter drygt 1,6 miljarder kronor och har 700 anställda.
 
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom två affärsområden:
  • Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
  • Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ)
telefon: 08-546 182 11/546 182 00, fax: 08-546 182 09
e-post: harry.vesanen@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar