Image Systems erhåller order på ca 5,5 Mkr från Hållanders Sågverk

RemaSawco, ett affärsområde inom Image Systems, har tecknat ett avtal med det privatägda Hållanders Sågverk AB. Ordervärdet uppgår till ca 5,5 mkr.

Ordern omfattar installation av RS-BoardscannerQ för kvalitetssortering av brädor, installation av styrsystemet RS-Sort samt elektronikleveranser i anslutning till detta. Ordern omfattar också RemaSawcos nya beröringsfria hållfasthetsapplikation som är en integrerad del i RS-BoardscannerQ.

Det privatägda sågverket Hållanders Sågverk AB satsar för att öka kapaciteten i sitt justerverk samt upprätthålla ett jämnt flöde i produktionen.

”Med RS BoardscannerQ bygger vi bort en flaskhals i produktionen och ökar därmed produktiviteten avsevärt. Systemet som bidrar till jämnare och bättre sortering samt högre kvalitet är förstås också faktorer som har påverkat vårt investeringsbeslut", säger Christer Hållander på Hållanders Sågverk AB”.

Kvalitetssystemet RS Boardscanner Q är ett helautomatiserat tväravsyningssystem av brädor och plank i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimensions- och visionsdata. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk. Dels på grund av den sofistikerade mättekniken och dels på grund av RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av :
Peter Johansson, VD, telefon 013-200 100, e-post peter.johansson@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2015 omsatte koncernen 125 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se