OPTIONSPROGRAM

I enlighet med bolagsstämmobeslutet den 25 april 2000, har det helägda dotterbolaget Digital Vision (UK) Ltd tecknat skuldebrev på nominellt 1.000 kronor förenat med 200.000 st. avskiljbara optionsrätter som en del av Digital Visions optionsprogram till anställda och nytillkomna ledamöter i styrelsen.
 
Optionsrätterna berättigar till nyteckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2001 till och med den 31 maj 2003, till en teckningskurs om 147 kronor.
 
Kommande information från Digital Vision:
 
Delårsrapport 6 månader 10 augusti, 2000
 
Delårsrapport 9 månader 18 oktober, 2000
 
Bokslutskommuniké år 2000 februari 2001
 
 
Stockholm 2000-06-07
 
DV Sweden AB under namnändring till
 
Digital Vision AB (publ)
 
Peter Weiss
 
Verkställande Direktör
 
 
Fakta om Digital Vision
Digital Vision utvecklar system för digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, TV-serier, drama och TV-reklam samt komprimering för distribution på DVD, Video-on-Demand och via framtidens bredbands Internet. Digital Vision erbjuder också system för programöverföring online och offline, speciellt inriktat på High Definition TV.
 
Kunder finns huvudsakligen inom media-, film/video-, och digital-TV-branschen. Bland företagets kunder kan nämnas SVT, Canal+, BBC, Warner Bros., Sony Pictures, HBO och Starchoice. Marknaden för Digital Visions produkter är global och drygt 90% av företagets försäljning ligger utanför Sverige.
 
Företaget grundades 1988. Digital Visions koncern består av ett svenskt moderbolag samt tre utländska försäljningsbolag i Storbritannien, USA och Kanada. Digital Vision är noterat på OM Stockhomsbörsens O-lista.

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar