Imint publicerar uppdaterad ”FAQ” på Bolagets hemsida

Intresset för Imints affärsmodell, produkter och kunder är stort och många frågor kommer in till Bolaget. I syfte att klargöra Imints principer för informationsgivning och att ge allmänheten svar på de mest frekventa frågorna, har Bolaget uppdaterat sektionen ”FAQ” och ”Informationsgivning” på Imints hemsida; www.imint.se/invest/faq/ och www.imint.se/invest/informationsgivning/. Detta gör Bolaget med ambitionen att behandla alla intressenter lika och att säkerställa informationens tillförlitlighet.

# # #

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint AB

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com 

Jens Ålander, COO/CFO Imint AB

E-post: jens.alander@vidhance.com 

www.imint.se

www.vidhance.com 

Om oss

IMINT Image Intelligence AB (”Imint”) är ett svenskt mjukvaruproduktbolag grundat 2007 vars mål är att inta en världsledande position för att optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt både videokonsumenten och den professionella brukaren. Imints vision är att riva ner tekniska begränsningar så att visuella historier kan berättas och delas av alla. Imints produktplattform Vidhance® har integrerats och sålts till internationella bolag inom allt ifrån krävande tillämpningar inom försvar och industri, till konsumentelektronikföretag, framförallt smartphonetillverkare. Vidhance består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner för videoförbättring. Imint har kontor i Uppsala och Shanghai, och är representerat i andra Asiatiska länder genom säljagenter.

Prenumerera

Dokument & länkar