• news.cision.com/
  • Immunovia AB/
  • IMMray™ PanCan-d upptäcker 98 procent av alla fall av pankreascancer i en retrospektiv studie av 1 400 blodprov

IMMray™ PanCan-d upptäcker 98 procent av alla fall av pankreascancer i en retrospektiv studie av 1 400 blodprov

Report this content

Den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer banar vägen för tidig intervention som kan öka överlevnaden avsevärt.

LUND ― CREATE Health - strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund i samarbete med Immunovia tillkännagav idag att de har slutfört en retrospektiv studie som visar att med 96 procents noggrannhet kan testet IMMray™ PanCan-d skilja patienter med pankreascancer i stadium I och II från friska kontrollpersoner - i stadier där cancern går att operera. Då alla stadier av pankreascancer analyseras rapporteras Immunovias test ha en noggrannhet på hela 98%. Studien omfattar 1 400 blodprover, vilket gör den till den största studien någonsin för diagnos av pankreascancer i alla stadier.

Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom sjukdomstecknen och symtomen liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över 40 000 personer av pankreascancer och 50 000 nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer är i nuläget 4-6%. Fram till 2020 förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer. Tidig upptäckt är avgörande för att avsevärt kunna förbättra patienternas femårsöverlevnad. Överlevnaden skulle då kunna öka från 4-6 till potentiellt 50-60%.

Studiens huvudforskare och en av grundarna av CREATE Health - strategiskt centrum för translationell cancerforskning, professor Carl Borrebaeck, säger:

"Redan i tidigare studier utförda på över 1 000 blodprover från pankreascancerpatienter har vi sett att biomarkörsignaturen IMMray™ PanCan-d har mycket hög specificitet och sensitivitet för patienter i stadierna III och IV. Resultaten från denna nya, mycket stora studie är otroligt positiva, tack vare det stora antalet prover från patienter i de tidiga stadierna. En noggrannhet på så mycket som 96% i en studie med 149 prover från stadium I och II samt 700 friska kontrollindivider visar tydligt att vår biomarkörsignatur kan detektera även asymtomatiska patienter i de tidiga stadier då cancern fortfarande kan avlägsnas genom kirurgi. Detta validerar också vår tidigare studie som utfördes i Kina, på Tianjin Hospital and Cancer Institute.”

Testet i denna studie baseras på Immunovias kärnteknologi som kallas IMMray™. I denna ledande spetsteknik kombineras väl erkänd klinisk forskningsexpertis inom immunoproteomik från Lunds Universitet med unika serumprotein biomarkörsignaturer för flera utbredda sjukdomar med den senaste state-of-the-art bioinformatikalgoritmer och tolkningsmjukvara. Varje blodprov analyseras och karakteriseras med hjälp av en sjukdomsspecifik mikroarray av antikroppar riktade mot en multiplex biomarkörpanel. I ett enkelt blodprov finns all den information som behövs för att möjliggöra tidig diagnos, samt för att kunna följa sjukdomsprogressionen och/eller övervaka behandlingsresultaten.

Mats Grahn, VD för Immunovia sammanfattar:

"Vi har nu en mycket stark bekräftelse på att IMMray™ PanCan-d kan detektera pankreascancer i alla stadier, även I och II. Dessa mycket positiva resultat ger oss stor tillförsikt inför nästa stora studie på pankreascancer som kommer att utföras av Immunovia i samarbete med doktor Brian Drucker och hans forskargrupp vid Knight Cancer Institute vid Oregon Health & Science University (OHSU) i Portland, Oregon i USA. Tillsammans siktar vi på att åstadkomma stora förändringar i livskvaliteten hos patienter med pankreascancer samt förbättra deras överlevnadschanser."

Anmärkning: Denna pressrelease presenterar utökad dataanalys och resultat som bekräftar den information som redan presenteras i Immunovias prospekt.


Om CREATE Health

CREATE Health är ett strategiskt centrum för translationell cancerforskning, huvudsakligen lokaliserat till Medicon Village i Lund. Centret finansieras till största delen av Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt VINNOVA. Genom att integrera kliniker och forskare från Lunds Universitetssjukhus med forskare från de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och använda en överlägset utrustad och integrerad "omics-plattform" samlade på en och samma plats har vi skapat ett center som är unikt i sitt slag. Visionen hos CREATE Health är att arbeta över fakultetsgränserna för att utveckla nya diagnostiska verktyg och behandlingar, baserat på identifierade markörer och molekylära signaturer och att avsevärt förbättra patienters livskvalitet genom att direkt använda forskningen för att kunna välja en optimal, individbaserad cancerbehandling.


Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet och CREATE Health, Centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att dechiffrera en stor mängd information i blodet och översätta det till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer noggrant än tidigare. Immunovias kärnteknologiplattform, IMMray™, är baserad på antikropps microarray analys. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig diagnos av cancer i pankreas. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.


Särskilda upplysningar

Carl Borrebaeck, Prof., för närvarande director of CREATE Health, Translational Cancer Center, Lunds Universitet; dekan vid avdelningen Immunoteknologi och tidigare vice rektor Lunds Universitet (med ansvar för innovation). Carl är styrelseordförande och en av grundarna av Immunovia.

Brian Druker, M.D., is director of the Oregon Health & Science University Knight Cancer Institute, associate dean for oncology in the OHSU School of Medicine, JELD-WEN Chair of Leukemia Research at OHSU, and a Howard Hughes Medical Institute investigator.


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn, VD Immunovia AB
Tel.: 46-70-5320230
E-post: mats.grahn@immunovia.com


Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar