IMPACT COATINGS BJUDER IN TILL KAPITALMARKNADSDAG 17 OKTOBER MED FOKUS PÅ KINA OCH LIVESÄNDER WEBCAST

Impact Coatings, som levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer till den asiatiska marknaden med fokus på Kina, bjuder in investerare, aktieägare, media samt analytiker till bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm tisdagen den 17 oktober. Vid kapitalmarknadsdagen medverkar bland andra Frédéric Cho, en av Sveriges främsta Kinakännare, samt Gustav Rhenman, framgångsrik Kinainvesterare.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att informera om Impact Coatings strategi på den asiatiska marknaden med fokus på Kina inom beläggning av bränslecellsplattor för fordonsindustrin. Kina genomför en stor satsning på omställning till en fordonspark inom New Energy Vehicles med fokus på bränsleceller.

Impact Coatings har under den senaste 12-månadersperioden fått flera större orders från kinesiska bränslecellstillverkare och marknaden befinner sig i en mycket stark tillväxtfas.

Datum:            Tisdagen den 17 oktober
Tid:                  07.45 – 11.45
Plats:               Wenströmsalen, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Webcast:         Kapitalmarknadsdagen kan även följas live via http://www.impactcoatings.com/ eller direkt på https://tv.streamfabriken.com/impact-coatings-cmd-2017

Program:

07.45 – 08.15  Registrering, kaffe och frukostsmörgås

08.15 – 08.40  VD Henrik Ljungcrantz inleder med en kort beskrivning av vad Impact Coatings är idag, bolagets strategi och position på marknaden

08.40 – 09.00  Kristian Nygren, R&D Manager, Coatings, på Impact Coatings och Henrik Ljungcrantz presenterar bolagets patenterade teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer

09.00 – 09.30  Frédéric Cho, en av Sveriges främsta Kinakännare, talar om utvecklingen i Kina, den finansiella marknaden och kraften i kinesiska regeringens satsningar

09.30 – 10.00  Gustav Rhenman, en av Sveriges mest erfarna fondförvaltare med inriktning mot Asien, beskriver vilka sektorer som är heta i Kina i allmänhet och New Energy Vehicles i synnerhet

10.00 – 10.15  Kaffe

10.15 – 11.00  Henrik Ljungcrantz berättar hur Impact Coatings arbetar på den asiatiska marknaden, kunderna och kundernas behov och beskriver de stora ordrarna där

11.00 – 11.30  Erik Wiberg, omvärldsanalytiker på Vätgas Sverige, berättar om dagens och framtidens utveckling av bränsleceller och vätgasdrivna fordon i Sverige, EU och resten av världen.

11.30 – 11.45  Henrik Ljungcrantz avslutar

Moderator: Henrik Alveskog, analytiker vid Redeye

Anmäl deltagande till: anmalan@impactcoatings.se 

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 0706-63 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer - ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Prenumerera

Dokument & länkar