Impact Coatings noteras på Nya Marknaden efter fulltecknad nyemission

- Nyemission på 14,0 MSEK har fulltecknats. - Impact handlas på Stockholmsbörsens Nya Marknaden med början den 19 november. Impact har genomfört nyemission riktad till Durocs aktieägare och allmänheten på sammanlagt 1 332 225 aktier à 10,50 SEK, totalt 14,0 MSEK. Bolaget har 2 786 825 aktier efter emissionen. Emissionen tecknades till 100 procent, fördelat på Durocs aktieägare och allmänheten 74 procent och garanter 26 procent. Duroc har som största ägare i bolaget 31 procent av aktierna efter emissionen, följt av initiativtagarna Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz med 12 procent vardera. För ytterligare information kontakta: Claes Gyllenhammar, styrelsens ordförande, 070/819 33 20

Om oss

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, dekorativa, metalliserade och reflektorapplikat-ioner. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbe-läggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför belägg-ningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via Certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.

Prenumerera

Dokument & länkar