Växling av BTA B till B-aktier

Report this content

Implementa Hebe AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 6-20 mars 2017. Totalt tecknades 1 887 454 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 943 727 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 200 tkr. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 2 731 269 stycken av serie A och 16 340 396 stycken av serie B. Stoppdagen i Euroclearsystemet för växling från BTA B til B-aktier är den 21 april 2017. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå tidigast 25 april 2017.

Styrelsen

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00, fax: 046-12 37 60

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar