IMS bygger FireNet åt brandkårer

IMS bygger FireNet åt brandkårer IT-företaget IMS hjälper räddningstjänsterna i Örebro län med att modernisera sina informationsflöden. En stor del av informationen är i dag pappersbaserad, men genom att knyta ihop de olika enheterna via ett intranät - FireNet - kan man snabbt nå ut med information samtidigt som man slipper en massa administrativt arbete. - Webbtekniken ger oss nya möjligheter att snabbt sprida information, vilket kommer att göra oss ännu mer effektiva, säger Ulf Smedberg, vice brandchef för Nerikes Brandkår. Räddningstjänsterna i Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg och Laxå ingår i Nerikes Brandkår. Behovet av att kunna sprida information mellan enheterna är stort. IMS har nu knutit ihop de olika brandkårerna via FireNet vilket bland annat innebär att brandmännen slipper en massa pappersarbete och överlämningar. Den information som läggs ut på intranätet är dessutom tillgänglig för alla i samma ögonblick som den publiceras. - Syftet är att förenkla det vardagliga arbetet och göra informationen tillgänglig för alla, säger Mikael Cullberg, konsultchef hos IMS i Örebro. FireNet innehåller bland annat e-post, kalender, anslagstavla och en rad skräddarsydda funktioner som en "att göra-lista", där brandmännen kan se vad som behöver åtgärdas på respektive station, och en utlåningslista, där man enkelt kan hålla reda på den utrustning som lånas ut till allmänheten. För ytterligare information, kontakta: Mikael Cullberg, konsultchef IMS Consulting i Örebro, 0709-17 80 34 Ulf Smedberg, vice brandchef Nerikes Brandkår, 0705-68 16 62 ·· IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 15 orter i Sverige och har för närvarande 500 anställda. IMS-koncernen omsatte 600 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-företag. Verksamheten består av fyra bolag; IMS Consulting, Edison IMS, IMS ASP Center och IMS Computer Products. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar