IMS genomför split med villkor 2:1

IMS genomför split med villkor 2:1 IT-konsultföretaget IMS genomför split i enlighet med bolagsstämmans beslut den 26 april 2000. Detta innebär att uppdelning av aktie ("split") sker med villkoret två nya aktier för varje gammal aktie (2:1) och att därmed antalet aktier ökar från 5 313 163 till 10 626 326. Aktiens nominella belopp ändras från 2 kr till 1 kr. Första handelsdag på OTC-listan vid Stockholms Fondbörs efter split är torsdagen den 18 maj 2000. Avstämningsdag är måndagen den 22 maj. För vidare information, vänligen kontakta: Koncernchef Göran Hjelte, 0709-17 71 11 eller Ekonomidirektör Sven Johnson, 08-59 89 11 04 ** IMS Data AB är noterat på OTC-listan, finns på 20 orter i Sverige och har för närvarande 600 anställda. IMS-koncernen beräknas omsätta 550 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag med inriktning på webbaserade lösningar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar