IMS optionsprogram övertecknat

IMS optionsprogram övertecknat IT-konsultföretaget IMS senaste optionsprogram har övertecknats med nära 67 procent. - IMS är mitt uppe i en stor förändringsprocess, där vi håller på att renodla verksamheten med inriktning på Internetbaserade business-to- business, B2B, och det här ser jag som ytterligare ett bevis på att medarbetarna runt om i landet helt och fullt tror på det vi har bestämt oss för att göra. Det är oerhört glädjande, säger Göran Hjelte, vd och koncernchef. På initiativ av IMS styrelse beslutade ordinarie bolagsstämma - den 26 april i år - att erbjuda samtliga anställda i koncernen möjlighet att teckna optionsrätter i bolaget. När tiden för att teckna sig för optioner hade gått ut i slutet av juni stod det klart att programmet hade övertecknats med hela 67 procent. Sju av tio medarbetare hade anmält sitt intresse. - Syftet med erbjudandet är att ge alla som deltar i förändringen, och utvecklingen av IMS, del av företagets värdestegring, säger Göran Hjelte. Optionsprogrammet omfattar 360 000 optioner och ger IMS anställda rätt att teckna aktier i IMS till en teckningskurs på 54 kronor under perioden 2 maj till den 30 maj år 2003. För vidare information, kontakta Göran Hjelte, vd och koncernchef, 0709-17 71 11 ¤¤ IMS Data AB är noterat på OTC-listan sedan 1994. Vi finns på 20 orter i Sverige och har för närvarande 600 anställda. IMS-koncernen beräknas omsätta 550 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag med inriktning på Internetrelaterade B2B-lösningar. Verksamheten består av fyra bolag; IMS Internet Consulting, IMS Media, IMS ASP Center och IMS Computer Products. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar