IMS partner när FMV satsar på ökad IT-kompetens

IMS partner när FMV satsar på ökad IT-kompetens IT-konsultföretaget IMS ska utbilda FMV PROV:s medarbetare i myndighetens nya IT-miljö, AP2000. FMV PROV har lagt en första order värd cirka två miljoner kronor. Utbildningssatsningen är ett led i FMV PROV:s arbete med att öka IT- kompetensen bland medarbetarna. Det rör sig om skräddarsydda utbildningar som baseras på en förstudie som IMS genomfört i syfte att sätta upp kompetensmål för FMV PROV och få fram personalens utbildningsbehov. Utbildningarna är lärarledda och hålls på de tre platser där FMV PROV bedriver verksamhet: Linköping, Karlsborg och Vidsel. Det handlar i ett första steg om att höja samtliga medarbetare till en basnivå med hjälp av korta modulutbildningar i FMV:s intranät, Windows 2000 och Office 2000. Det kan sedan bli aktuellt med spetsutbildningar inom respektive område. FMV utvecklar, anskaffar och levererar försvarsmateriel samt utprovar olika system. FMV är direkt underställt Försvarsdepartementet. FMV PROV ingår i FMV och har cirka 450 anställda. För ytterligare information, kontakta: Åsa Andersson, IMS Internet Consulting, telefon 013-460 56 62 eller 0709- 60 56 62 oo IMS Data AB är noterat på O-listan sedan 1994. IMS finns på 16 orter i Sverige och har för närvarande 500 anställda. IMS-koncernen beräknas omsätta 550 miljoner kronor år 2000 och är ett av Sveriges ledande IT- konsultföretag med inriktning på Internetrelaterade B2B-lösningar. Verksamheten består av fyra bolag; IMS Internet Consulting, IMS Media, IMS ASP Center och IMS Computer Products. Läs mer om IMS på www.ims.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar