Delårsrapport 1 januari 2000 - 31 mars 2000

Delårsrapport 1 1 januari 2000 - 31 mars 2000 Perioden i sammandrag * Präglades av svag marknad med dålig beläggningsgrad * Intensiv utbildningsperiod * Stororder till Stora Enso och Pharmacia * Omsättningen blev 14.141 (22.034) kSEK. * Resultatet före skatt blev -2.546 (-698) kSEK. Företaget INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Verksamheten organiseras i tre enheter; affärsområdena el- och instrumentautomation och instrumentmontage samt det norska dotterbolaget Optimal Engineering A/S. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Vår affärsidé är att erbjuda industrin kunnande, tjänster och produkter inom industriell IT och därmed ge kunden en störningsfri produktion till lägsta kostnad. Marknad - Verksamheten Då verksamheten präglas av stora säsongsvariationer är normalt det första kvartalet årets sämsta. Verksamhetsområdet automation visade i stort normal beläggning för perioden medan beläggningen för verksamhetsområdet montage var svagt. En vändning började dock märkas under slutet av perioden då orderingången kraftigt förbättrades. I övrigt kännetecknades inledningen av året av en intensiv utbildningsperiod. Fokusering har i stort skett mot kompetenshöjning som genomförts både externt och internt. Den svaga marknaden i Norge förväntas att fortsatt ligga på en låg nivå men med en viss förhoppning om en förbättring under senare delen av andra halvåret. Efterfrågan på Optimals IT-tjänster är fortsatt god och en viss ökning väntas. Arbetet med att förbättra deras lönsamhet pågår och beräknas att färdigställas under andra kvartalet. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 14.141 (22.034) kSEK. Utfakturerade omsättningen uppgick till 13.788 (27.483) kSEK. Koncernens resultat före skatt uppgick till -2.546 (-698) kSEK. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 357 (255) kSEK. De består av investeringar i maskiner och inventarier. Personal Antalet årsanställda under perioden var 105 st. Aktien INACs B-aktie är noterad på Stockholms Börsinformation SBI-lista sedan oktober 1998. Antalet aktier uppgår till 1 600 000 st varav 200 000 st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 1 400 000 st utgör B-aktier med en röst per aktie. Antalet aktieägare är cirka 500 st. Utsikter för helåret 2000 Efterfrågan har under andra kvartalet förbättrats väsentligt. En fortsatt stark orderingång väntas för resten av året. En satsning kommer att ske mot automation och industriell IT genom organisk tillväxt och förvärv. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att resultatet för innevarande år bör bli bättre än under 1999. Information Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Under året gäller nedanstående rapportdatum: Delårsrapport 6 månader 22 augusti 2000 Delårsrapport 9 månader 14 november 2000 Bokslutskommuniké 2000 27 februari 2001 Jönköping den 16 maj 2000 Styrelsen Kommunikén finns på vår hemsida: http://www.inac.se. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Falkman eller ekonomichef Magnus Lindsten på telefon 036-34 51 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00110/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00110/bit0003.xls Tabeller

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri