INAC erhåller order från Holmen Paper.

INAC erhåller order från Holmen Paper. SBI-noterade INAC, har av Holmen Paper AB erhållit beställning avseende instrumentmontage på Hallsta Pappersbruk . Ordervärdet överstiger 2 Miljoner och arbetet som skall vara färdigställt till sommaren 2001 påbörjas omgående. - Holmen har genom åren varit en viktig kund för INAC och mot bakgrund av detta är det glädjande att vi får fortsatt förtroende, säger INACs VD Magnus Falkman. Projektet omfattar uppgradering av returpappershanteringen DIP 1 med tillhörande anläggningsdelar och ingår som ett led att ytterligare förbättra kvaliteten på produktionen av tidningspapper. Holmen Paper AB har omfattande investeringsplaner för Hallsta Pappersbruk de närmaste åren och det är gynnsamt att få vara med från början i en sådan här satsning, fortsätter INAC´s VD. För ytterligare upplysningar kontakta: Magnus Falkman, VD i INAC Instrumenteringar AB, tel 036 - 34 51 50. Epost: magnus.falkman@inac.se Hemsida: www.inac.se INAC Instrumenteringar AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Tillsammans med nyligen förvärvade HITAB sysselsätts ca 220 personer. INAC är sedan 1998 noterat på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar