INAC knyter samarbetsavtal med Vialis Verkeer & Mobilitet BV

INAC knyter samarbetsavtal med Vialis Verkeer & Mobilitet BV NGM-noterade INAC förstärker sitt verksamhetsområde infrateknik genom ett samarbetsavtal med holländska Vialis Verkeer & Mobilitet BV. Vialis Verkeer & Mobilitet BV är ett av de ledande företagen i Holland och Europa när det gäller intelligenta trafiksystem (ITS). INAC har under året satsat på att utveckla nischkompetens inom området infrateknik. Samarbetsavtalet med Vialis Verkeer & Mobilitet BV stärker kompetensen inom vägbunden infrateknik. Samarbetet innebär att INAC fungerar som systemintegrator samt att marknadsföra, montera och svara för service på Vialis produkter och system för vägbunden trafik. Genom samarbetet får den svenska marknaden för intelligenta trafiksystem en ny aktör. - Samarbetsavtalet är ett lyft för vår satsning inom området infrateknik och ger oss tillgång till en ny och växande marknad med stora kommande investeringar, menar INACs VD Magnus Falkman. Vi kommer att fortsätta att knyta till oss kompetens och resurser för arbete enligt de villkor och förutsättningar som gäller för arbete på väg, i trafiktunnlar och på broar, fortsätter Magnus Falkman. Satsningen inom området Infrateknik ligger i linje med målsättningen att bredda vår verksamhetsbas samt utjämna konjunktursvängningar. Erfarenhetsmässigt ligger investeringarna inom infrateknik i motfas till övriga industriinvesteringar. Vår erfarenhet av automation och montage från processindustrin är väl avpassad för det behov som finns inom infrateknik. Genom området trådlös kommunikation och Iniris kan vi tillföra kompetens för alternativ och kostnadseffektiva automations- och underhållslösningar. Under de kommande 5-10 åren planeras investeringar för drygt 45 miljarder kr i vägbunden infrateknik i de tre storstadsregionerna. INACs marknadspotential ligger i storleksordningen 500 miljoner. Vialis Verkeer & Mobilitet BV ingår i Volker Wessel Stevin, vilket är ett av Hollands största företag. Vialis är också en stor leverantör av produkter och system för spårbunden trafik och företaget ser Sverige som en intressant marknad med stor utvecklingspotential. Projekt för vägbunden trafik som ligger närmast i tiden är Götaleden med Götatunneln i Göteborg. Tillsammans har INAC/Vialis målsättningen att bli en ledande leverantör i Sverige av trafikstyrsystem. För ytterligare upplysningar kontakta: Magnus Falkman, VD i INAC Process AB, tel 036 - 34 51 50 Hemsida: www.inac.se INAC Process AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion, programmering, skåpbyggnation och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. INAC skall vara en ledande industriell IT-partner vad det gäller att utveckla och förmedla produkter och tjänster som möjliggör en optimal produktion. Verksamheten bedrivs i verksamhetsområdena automation, montage samt trådlös kommunikation. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Koncernen har 10 kontor med huvudkontor i Jönköping. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00750/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00750/bit0001.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar