INAC renodlar och koncentrerar verksamheten

INAC renodlar och koncentrerar verksamheten INAC renodlar koncernstrukturen genom att sammanföra verksamheten inom INAC Instrumenteringar AB och HITAB Industriteknik AB till ett bolag. För att fokuserar mot kärnverksamheten och det nyligen förvärvade bolaget Iniris Mobile Internet AB kommer INAC att lämna sitt engagemang i Norge. - Genom att integrera verksamheten i ett bolag kan vi ta vara på de synergieffekter som finns mellan de rörelsedrivande dotterbolagen. Den framtida besparingspotentialen är cirka 3-5 MSEK/år, säger Magnus Falkman VD för INAC Instrumenteringar AB. I samband med omläggningen av koncernstrukturen beslutades att INAC skall lämna sitt engagemang i Norge. Den nya styrelsen har gjort bedömningen att de åtgärdspaket som initierats av förra styrelsen har haft för liten effekt. Man konstaterar vidare att potentialen för en framtida lönsam tillväxt är för osäker. En fortsatt etablering i Norge kommer att kräva insatser som inverkar på koncernens kärnverksamhet, framtida utveckling och satsningen på det nyligen förvärvade bolaget Iniris Mobile Internet AB. Bolaget Optimal Engineering AS kommer att säljas och verksamheten i Future IT AS avvecklas. Åtgärderna beräknas vara slutförda senast 30 april. I bokslutet för år 2000, vilket presenteras den 27 februari, kommer därmed att ingå jämförelsestörande poster för nedskrivningar och reserveringar på cirka 3 MSEK. Dessa engångskostnader är ej kassaflödespåverkande och påverkar inte rörelseresultatet. För ytterligare information, kontakta: Magnus Falkman, VD INAC Instrumenteringar AB tel 036-34 51 50, 070-675 81 00 INAC Instrumenteringar AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion, programmering, skåpbyggnation och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. INAC skall vara en ledande industriell IT-partner vad det gäller att utveckla och förmedla produkter och tjänster som möjliggör en optimal produktion. Verksamheten bedrivs i affärsområdena el- och instrumentautomation och instrumentmontage samt dotterföretaget Iniris Mobile Internet AB. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har 11 kontor varav två i Norge. Huvudkontoret ligger i Jönköping. Koncernen omsätter drygt 150 MSEK och sysselsätter 220 anställda. INAC är sedan 1998 noterat på SBI-listan. www.inac.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar