INACs blivande dotter HITAB tar ny order

INACs blivande dotter HITAB tar ny order HITAB har tagit en order från Schweiziska bolaget GEA Aeromatic Fielder på 1.1 miljoner kronor. Ordern avser el- och instrumentmontage vid AstraZenecas tillverkningsanläggning i Södertälje. - HITABs starka ställning inom läkemedelsindustrin är glädjande, säger INACs VD Magnus Falkman. HITAB-koncernen ingår från och med idag resultatmässigt i SBI-noterade INAC, förutsatt att en extra bolagsstämman ger sitt godkännande. Aktieägare med 65 procent av rösterna ställer sig idag bakom förvärvet. -Jag är imponerad över vårt nyförvärvs starka orderingång och den beläggning bolaget visar upp, säger Magnus Falkman VD på INAC. INAC omstrukturerar marknaden för instrumentmontage Genom INACs offensiva förvärv av sin största konkurrent, blir INAC nästan dubbelt så stort, räknat i omsättning och antal anställda. Tillsammans beräknas INAC och HITAB omsätta 175 miljoner kronor på helår och antal anställda uppgår till 222 personer. Under 1999 omsatte INAC 95 miljoner kronor och hade drygt 100 anställda. HITAB omsatte under föregående räkenskapsår 78 miljoner kronor och redovisade en vinst före skatt och dispositioner 3,5 miljoner kronor. Under de senaste fyra åren har onoterade HITAB redovisat en genomsnittlig vinst på 5,6 miljoner kronor per år. Genom förvärvet av HITAB blir INAC den dominerande leverantören av instrumentmontagetjänster med en marknadsandel på drygt 50 procent i Sverige. - Vi investerar stora resurser i att vara morgondagens leverantör av instrumentmontage- och automationstjänster till processindustrin. Därför måste vi vara starka idag, säger INACs VD. Användningen av avancerad IT- teknik inom processindustrin har ökat kraftigt under de senaste åren. Utvecklingen går mot att allt fler datasystem inom företagen samverkar. Tidigare releaser om förvärvet finns publicerade på INACs webbplats, www.inac.se, för ytterligare information, kontakta: - Magnus Falkman, VD INAC AB tel 036-34 51 50, 070-675 81 00 INAC AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Tillsammans med det norska dotterbolaget Optimal Engineering A/S sysselsätts ca 120 personer. INAC är sedan 1998 noterat på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar