Inacs dotterbolag Iniris Mobile Internet AB och Axnet AB skapar nya användningsområden för bild-överföring med hjälp av

INACs DOTTERBOLAG INIRIS MOBILE INTERNET AB OCH AXNET AB SKAPAR NYA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR BILD-ÖVERFÖRING MED HJÄLP AV GPRS KOMMUNIKATION. · Trådlös överföring av bilder via GPRS · Integrerad WEB-server för direkt access via browser · Trådlöst Internet skapar fler möjligheter för nya affärssegment - Den nya GPRS-tekniken ger oss möjlighet att överföra bilder trådlöst från installationer där fast uppkoppling inte varit möjlig eller där installationskostnaden tidigare varit ett hinder, detta med en helt ny funktionalitet än vad som tidigare var möjligt. Inom övervakningssektorn kan systemet tillföra ny kundnytta, då man vid en olycka eller överfall kan överföra bilder från mobila enheter såsom bilar, bussar eller båtar. Andra nya marknadssegment är: övervakning av stallar, fritidshus, golfbanor, vägar, dammar, odlingar, mm. Anläggningar som tidigare har varit svåra att kommunicera med. - Nu kan användaren, med standard WEB-teknik, surfa rakt in till sin anläggning och se vad som händer samtidigt som han även kan styra och kontrollera. Möjligheterna är oändliga när nya affärssegment öppnas, säger Mats Sverker på Axnet. AXNet AB startade 1991 och har sedan dess haft en fantastisk utveckling. Sedan starten har företaget utvecklats från att enbart marknadsföra Axis printerservrar till att distribuera ett brett sortiment av specialiserade, högkvalitativa nätverkslösningar. Typiska produkter är printerservrar, CD-ROM servrar, Radio LAN och ISDN-lösningar samt IP- telefoni utrustning, som produceras av några av marknadens största aktörer. Vad gäller utbudet av printerservrar och CD-servrar domineras de av Axis Communications produkter som i sina nischer har en marknadsledande ställning. - Användandet av Ericssons nya GPRS-teknik ökar vår förmåga och möjligheter att snabbare utveckla och marknadsföra intelligenta system genom att utnyttja Ericssons kompetens inom telematik och systemutveckling säger Lars Ericsson, Iniris. Han är säker på att trådlös kommunikation med maskiner kommer öka. Inte bara till fordon utan även maskiner eller system som möjliggör optimal produktion etc. Iniris Mobile Internet AB är ett helägt dotterbolag till börsnoterade INAC AB. Iniris målsättning är att bli en ledande aktör inom området trådlös kommunikation. Detta skall uppnås genom att Iniris växer tillsammans med INACs befintliga kunder samtidigt som Iniris skall tillföra nya intressanta marknads-segment inom olika områden för kontroll, styrning och övervakning. Iniris hård och mjukvarulösningar ger flertalet effektivitetshöjande och kostnadsbesparande effekter - ökad driftsäkerhet, exaktare driftstatus, avancerade fjärrstyrningsfunktioner, förbättrad servicelogistik samt energibesparing. För mer information, kontakta: Lars Ericsson, Marknadschef Iniris Mobile Internet AB Telefon: 040 689 33 50 lars@iniris.com Mats Sverker, Produktchef AXNet AB Telefon: 046 38 60 80 mats.sverker@axnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00140/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00140/bit0003.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar