Kommuniké från bolagsstämman i INAC Instrumenteringar AB (publ)

Kommuniké från bolagsstämman i INAC Instrumenteringar AB (publ) INAC Instrumenteringar AB (publ) höll den 16 maj, kl 10.00, ordinarie bolagsstämma i Jönköping. VD-tal INAC forsätter sin långsiktiga fokusering på tillväxt. Det sade VD Magnus Falkman i sitt anförande vid INACs ordinarie bolagsstämma i Jönköping under tisdagen, vidare redogjorde han för verksamhetens utveckling och resultat under 1999 samt för första kvartalet år 2000. Företagsledningen håller fast vid bedömningen att INAC kommer att visa ett bättre resultat under år 2000 än under föregående år. Aktieägarna informerades också om INACs förvärv av HITAB koncernen, vilket offentliggjordes strax innan stämman öppnade. Förvärvet innebär att INAC ökar sin omsättning och antal anställda betydligt, samtidigt som företaget stärker sin position som ledande aktör inom automationslösningar och industriell IT för processindustrin. VD redogjorde vidare för den nya koncernens framtidsutsikter och strategier. Avslutningsvis informerades aktieägarna om att en extra bolagsstämma är planerad, med anledning av förvärvet. Datum för extra bolagsstämma är den 21 juni, klockan, 17.00, på Elmia kongresscentra i Jönköping. Kallelse kommer skickas ut under nästa vecka. Utdelning Bolagsstämman godkände och fastställde utdelningen till 0,50 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 19 maj och utbetalning beräknas ske från VPC den 24 maj 2000. Styrelse Bolagsstämman valde till ny styrelseledamot Johann Hirscher. Han är VD och ägare av HITAB koncernen. Övriga styrelseledamöter Magnus Falkman (VD), Sam Sjöberg (ordförande), Per-Arne Nordlander och Arne Carlsson omvaldes. Ändrat bolagsnamn Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagsordningen §1, bolagets firma ändras från INAC Instrumenteringar AB till INAC AB. * Vidare skedde omval av företagets revisorer för en period av fyra år. * Bolagsstämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. * Bolagsstämman lade också fast arvoden till styrelse och revisorer, enligt framlagt förslag. Arvoden är oförändrade från föregående år. Jönköping den 16 maj år 2000 INAC Instrumenteringar AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar