Kommuniké från extra bolagsstämman i INAC Instrumenteringar AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämman i INAC Instrumenteringar AB (publ) INAC Instrumenteringar AB (publ) höll den 21 juni, kl 17.00, extra bolagsstämma i Jönköping. Beslut Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom en till Johann Hirscher Industriteknik och Förvaltning AB riktad nyemission av 250 000 B- aktier, om vardera nominellt 0,50 kr. Vidare gav stämman styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av högst 300 000 nya B-aktier om vardera nominellt 0,50 kr. Bemyndigandet avses att användas till kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis består av aktier. Jönköping den 21 juni år 2000 INAC Instrumenteringar AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Magnus Falkman, VD INAC Instrumenteringar AB tel 036-34 51 50, 070-675 81 00 INAC Instrumenteringar AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Företaget har huvudkontor i Jönköping med regionkontor i Helsingborg, Gävle och Sundsvall. Tillsammans med nyligen förvärvade HITAB sysselsätts ca 220 personer. INAC är sedan 1998 noterat på SBI-listan. www.inac.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

INAC Instrumenteringar AB (publ) är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Företaget arbetar inom skogs-, läkemedels, energi- och kemikalieindustri

Dokument & länkar