Industri Kapital förlänger anmälningsperioden för Perstorp

Industri Kapital förlänger anmälningsperioden för Perstorp EU-kommissionen har i dagarna inlett sin granskning av det föreslagna förvärvet av Perstorp. Erbjudandet till Perstorps aktieägare och konvertibelinnehavare förlängs från den 24 maj 2000 till och med onsdagen den 28 juni 2000. Industri Kapital och Perstorp Intressenter AB bedömer att besked från EU- kommissionen kommer att erhållas innan tiden för det förlängda erbjudandet löper ut. Stockholm den 18 maj 2000 Perstorp Intressenter AB Styrelsen För ytterligare information: Harald Mix, vVD Industri Kapital, 08-678 95 03 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

Industri Kapital är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 67 bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 20 bolag med en sammanlagd omsättning på nära 7 miljarder euro. Industri Kapital investerar framförallt i medelstora bolag med starkt kassaflöde och potential till vinstförbättringar. Mer information om IK finns på www.industrikapital.com

Dokument & länkar