Industri Kapital och Partek säljer Addtek till CRH

Industri Kapital och Partek säljer Addtek till CRH Industri Kapital 1994-fonden, Partek och ledningen i Addtek har ingått ett villkorat avtal med det internationella byggnadsmaterialföretaget CRH avseende avyttring av samtliga aktier i Addtek. - Addtek bildades med målet att bli Europas ledande företag för prefabricerade betongelement, säger Harald Mix, vice VD på Industri Kapital. - Företaget har framgångsrikt integrerat sin verksamhet i norra Europa, samtidigt som man har gjort stora investeringar i vidareutveckling av produkter och teknologi. CRH:s förvärv av Addtek är ett naturligt nästa steg i företagets utveckling och vi ser positivt på denna industriella lösning, fortsätter Harald Mix. - Vi kommer att fortsätta verka via starka och oberoende lokala företag, säger Bengt Jansson, VD på Addtek. - Förutsättningarna för Addtek att vidareutvecklas förbättras genom att vi blir en specialiserad del av ett stort internationellt byggnadsmaterialföretag. Addtek har haft en positiv lönsamhetsutveckling under de senaste tre åren och vi förväntar oss att denna trend håller i sig. Addtek, som bildades genom en sammanslagning av Strängbetong och Partek Precast Concrete i december 1997, är Europas ledande företag för prefabricerade betongelement. Företagets produktion inkluderar prefabricerade betongelement för såväl byggnader som för hela infrastrukturprojekt, tex. broar och järnvägar. Affären kräver bland annat erforderliga tillstånd från berörda myndigheter. För vidare information vänligen kontakta: Harald Mix, vice VD, Industri Kapital, +46 8 678 95 00 Bengt Jansson, VD, Addtek, +358 204 553 500 www.industrikapital.com Industri Kapital är ett av Europas ledande riskkapitalbolag med ett totalt förvaltat kapital om över 3 miljarder euro. Sedan 1989 har 39 investeringar inom olika branscher genomförts. Fondinvesterare är stora nordiska, europeiska och amerikanska institutionella investerare såsom pensionsfonder, investerings- och försäkringsbolag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Industri Kapital är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 67 bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 20 bolag med en sammanlagd omsättning på nära 7 miljarder euro. Industri Kapital investerar framförallt i medelstora bolag med starkt kassaflöde och potential till vinstförbättringar. Mer information om IK finns på www.industrikapital.com

Dokument & länkar