Industri Kapital slutför förvärvet av Tikkurila CPS färgbrytningssystemsverksamhet.

Industri Kapital slutför förvärvet av Tikkurila CPS färgbrytningssystemsverksamhet. Industri Kapital 2000-fonden har slutfört förvärvet av Tikkurila CPS färgbrytningssystemsverksamhet från Kemira Oyj. Kemira behåller en 30% minoritetsandel i verksamheten. Även finska MB Fonder och företagsledningen är minoritetsägare i det nya bolaget som får namnet CPS Color. Tikkurila CPS är en världsledande leverantör av avancerade färgbrytningssystem. Systemen säljs i alla världsdelar, huvudsakligen till färgindustrin. Verksamheten har ca 300 anställda. Berörda konkurrensmyndigheter har godkänt affären. För ytterligare information kontakta: Michael Rosenlew, Direktör, Industri Kapital, +46 8 678 95 00 Raimo Piironen, VD, CPS Color, + 358 9 85 771 Juhani Kari, vVD, Kemira Oyj, +358 10 862 1804 www.industrikapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Industri Kapital är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 67 bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 20 bolag med en sammanlagd omsättning på nära 7 miljarder euro. Industri Kapital investerar framförallt i medelstora bolag med starkt kassaflöde och potential till vinstförbättringar. Mer information om IK finns på www.industrikapital.com

Dokument & länkar